آنلاین و تخصصی

کارشناسان آب سنج مهر آماده پاسخگویی هستند.

لطفاً در صورت نیاز به سفارش آنلاین هر یک از محصولات ذیل ، اطلاعات فرم ها بدقت تکمیل و ارسال نمایید.

با تکمیل این فرم نیاز به ارسال سفارش کتبی با سربرگ خود نخواهید داشت و با فشردن دکمه ارسال یک نسخه از آن برای شما و یک نسخه برای ما ارسال می شود.

پس از بررسی اطلاعات توسط کارشناسان آب سنج مهر با شما تماس، گرفته خواهد شد و در خصوص اطلاعات ارسالی توسط شما گفتگو و پاسخ استعلام در اسرع وقت ارسال می گردد.

ردیفنام فرمثبت درخواست
۱فلومتر و کنتور الکترومغناطیسی 
۲فلومتر و کنتور التراسونیک 
۳فلومتر کانال باز (راداری) 
۴فلومتر کانال باز (تماسی) 
۵آنالایزرها 
۶  
۷  
۸