شرکت ISOIL Industria ایتالیا تولید کننده باسابقه ۵۰ ساله تولید انواع فلومترهای الکترومغناطیسی و اولترسونیک در اقطار و جهت کاربردهای مختلف ، یکی از شرکت های پیشرو در این زمینه بشمار می رود . خطوط تولید این شرکت شامل (جریان، سطح، اندازه گیری انرژی، تجزیه و تحلیل، اتوماسیون و کنترل، سیستم های سخت افزاری و نرم افزاری، چرخه آب یکپارچه، سیستم های تهویه مطبوع، اتوماسیون صنعتی، کنترل امنیت و حمل و نقل، صنایع غذایی و شیمیایی، کشاورزی و اتوماسیون ساختمان) می باشد.شرکت ISOIL از طریق بخش های ISOCONTROL (بخش آب ISOTHERMIC ( (انرژی حرارتی، اتوماسیون صنعتی و شهری) و ISOTRACK (راه آهن و حمل و نقل عمومی به طور کلی) ISOIL Industria خدمات تخصصی جهت مشاوره شخصی قبل از خرید و طرح های نگهداری و همچنین کمک های فنی ارائه می دهد. شرکت ایزویل با توجه به داشتن طیف گسترده ای از محصولات ابزار دقیق، سیستم های نرم افزاری پیچیده و خدمات اندازه گیری کیفیت و ایمنی بالا با توجه به استانداردهای جهانی ارائه می دهد. شرکت ایزویل معتقد است که مشتریان در این شرکت همیشه در اولویت هستند زیرا مشتریان باعث ایجاد ارزش میشوند